Je bekijkt nu U Rendement Verklaard

U Rendement Verklaard

In dit artikel leggen we uit wat het U-rendement precies inhoudt, hoe het wordt berekend en hoe u het kunt gebruiken voor uw financiële planning. We geven ook enkele tips om uw rendement te verbeteren en te vergelijken met andere mogelijkheden.

Betekenis U rendement

Het U-rendement is een maatstaf voor de gemiddelde rente die de Nederlandse staat betaalt over zijn obligatieleningen. Het wordt berekend door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars, op basis van de effectieve rendementen van alle doorlopend genoteerde staatsobligaties met een resterende looptijd tussen 2 en 10 jaar. Het U-rendement wordt elke maand gepubliceerd en is van belang voor verschillende toepassingen, zoals de tariefstelling van lijfrentes, de oprenting van periodieke uitkeringen en de vaststelling van de fiscale marktrente.

Berekenen U rendement

Het U-rendement wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de laatste zes tweewekelijkse deelrendementen die door het DAC worden gepubliceerd. Een deelrendement is het gemiddelde effectieve rendement van alle staatsobligaties die voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze zijn uitgegeven in euro’s door de Nederlandse staat
 • Ze hebben een vaste couponrente
 • Ze hebben een resterende looptijd tussen 2 en 10 jaar
 • Ze hebben een minimale omvang van 500 miljoen euro
 • Ze zijn doorlopend genoteerd in de Officiële Prijscourant

Het effectieve rendement van een obligatie is de rente die u ontvangt als u de obligatie koopt tegen de huidige marktprijs en deze aanhoudt tot de vervaldatum. Het effectieve rendement houdt rekening met zowel de couponrente als de koerswinst of -verlies die u maakt bij het aflossen van de obligatie.

Het U-rendement wordt afgerond op twee decimalen achter de komma en geldt voor de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld, het U-rendement dat in september wordt gepubliceerd, geldt voor oktober.

Gebruik in de praktijk

Het U-rendement wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zowel door verzekeraars als door particulieren. Hieronder noemen we enkele belangrijke toepassingen:

 • Tariefstelling van direct ingaande lijfrentes: Een direct ingaande lijfrente is een product waarbij u eenmalig een bedrag stort bij een verzekeraar en vervolgens periodiek een uitkering ontvangt tot uw overlijden of tot een afgesproken einddatum. De hoogte van de uitkering hangt af van verschillende factoren, waaronder uw leeftijd, geslacht, gezondheid en de rentestand. Het U-rendement is een belangrijke factor voor het bepalen van de rentestand die de verzekeraar hanteert bij het berekenen van uw uitkering. Hoe hoger het U-rendement, hoe hoger uw uitkering, omdat de verzekeraar meer rendement kan maken op uw ingelegde kapitaal.
 • Oprenting van periodieke uitkeringen: Als u een periodieke uitkering ontvangt uit een lijfrente- of stamrechtverplichting die in eigen beheer wordt gehouden, moet u deze jaarlijks ophogen met een rentepercentage. Dit percentage is gelijk aan het U-rendement dat geldt op 1 januari van het betreffende jaar, verminderd met 0,5%. Dit heet oprenting en dient om de waarde van uw uitkering te laten meegroeien met de inflatie en de marktrente. Hoe hoger het U-rendement, hoe hoger uw oprenting en dus uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3).
 • Vaststelling van de fiscale marktrente: De fiscale marktrente is de rente die u moet gebruiken voor het berekenen van de contante waarde van renteloze of laagrentende verplichtingen, zoals een lening aan een familielid of een schenking op papier. De contante waarde is het bedrag dat u nu zou moeten betalen om de verplichting af te kopen. De fiscale marktrente is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, afgerond op drie decimalen achter de komma. Hoe lager de fiscale marktrente, hoe hoger de contante waarde en dus uw belastbaar vermogen in box 3.

Hoe kunt u uw rendement verbeteren?

Het U-rendement is een maatstaf voor de gemiddelde rente die de Nederlandse staat betaalt over zijn obligatieleningen. Het is geen garantie voor het rendement dat u zelf kunt behalen met uw beleggingen of spaargeld. Sterker nog, het U-rendement is de afgelopen jaren sterk gedaald en zelfs negatief geworden, wat betekent dat u geld toelegt als u staatsobligaties koopt. Dit komt door de lage renteomgeving die wordt veroorzaakt door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de economische gevolgen van de coronacrisis.

Als u uw rendement wilt verbeteren, zult u dus op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden die meer risico, maar ook meer potentieel bieden. Hieronder geven we enkele tips om uw winstgevendheid te verbeteren:

 • Spreid uw beleggingen over verschillende categorieën: Door uw beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en alternatieven, kunt u uw risico verlagen en uw rendement verhogen. Dit komt omdat verschillende categorieën verschillend reageren op marktomstandigheden en elkaar kunnen compenseren. Zo kunt u profiteren van de groei van aandelen, terwijl u ook een buffer heeft in obligaties voor als het tegenzit.
 • Kies voor dividendbeleggen: Dividendbeleggen is een strategie waarbij u belegt in aandelen die regelmatig een deel van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Dividendbeleggen kan u een stabiel en passief inkomen opleveren, dat bovendien fiscaal voordelig is. U betaalt namelijk geen belasting over het dividend zelf, maar alleen over de waarde van uw aandelen in box 3. Bovendien kunt u uw dividend herbeleggen om zo uw vermogen te laten groeien door het rente-op-rente effect.
 • Vergelijk spaarrekeningen in het buitenland: Als u liever geen risico wilt nemen met uw spaargeld, maar wel een hogere rente wilt ontvangen dan de Nederlandse banken bieden, kunt u overwegen om te sparen bij een buitenlandse bank. Er zijn verschillende platforms die u helpen om spaarrekeningen in het buitenland te vergelijken en te openen, zoals Raisin of Savedo. U kunt zo profiteren van hogere rentes in landen als Frankrijk, Letland of Italië, terwijl u toch gedekt bent door het Europese depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per bank.

Rendement vergelijken

Als u wilt weten hoe goed uw rendement is ten opzichte van andere beleggers of vermogensbeheerders, kunt u gebruik maken van verschillende benchmarks of indices. Een benchmark of index is een verzameling van beleggingen die een bepaalde markt of categorie vertegenwoordigt. Door uw rendement te vergelijken met een benchmark of index, kunt u zien of u beter of slechter presteert dan het gemiddelde of dan uw doelstelling.

Hieronder geven we enkele tips om uw rendement te vergelijken:

 • Kies een relevante benchmark of index: Het is belangrijk dat u een benchmark of index kiest die past bij uw beleggingsprofiel, doelstelling en risicobereidheid. Zo heeft het weinig zin om uw rendement te vergelijken met de AEX-index als u vooral belegt in obligaties of buitenlandse aandelen. Kies een benchmark of index die aansluit bij uw beleggingsportefeuille, bijvoorbeeld de MSCI World Index voor wereldwijde aandelen of de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index voor Europese obligaties.
 • Houd rekening met de kosten en risico’s: Het is niet eerlijk om uw rendement te vergelijken met een benchmark of index zonder rekening te houden met de kosten en risico’s die u maakt. Een benchmark of index heeft namelijk geen kosten, terwijl u wel te maken heeft met transactiekosten, beheerkosten, belastingen en andere kosten die uw rendement verlagen. Bovendien heeft een benchmark of index geen risico, terwijl u wel te maken heeft met marktrisico, valutarisico, kredietrisico en andere risico’s die uw rendement kunnen beïnvloeden. U kunt uw rendement corrigeren voor kosten en risico’s door gebruik te maken van de Sharpe-ratio, die het rendement per eenheid risico meet.
 • Vergelijk over een langere periode: Het is niet verstandig om uw rendement te vergelijken over een te korte periode, zoals een maand of een kwartaal. Dit kan namelijk leiden tot vertekeningen door toeval, seizoensinvloeden of marktfluctuaties. Het is beter om uw rendement te vergelijken over een langere periode, zoals een jaar of meerdere jaren. Dit geeft u een beter beeld van uw langetermijnprestaties en helpt u om uw doelstellingen te evalueren.

Conclusie

Het U-rendement is een maatstaf voor de gemiddelde rente die de Nederlandse staat betaalt over zijn obligatieleningen. Het wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals de tariefstelling van lijfrentes, de oprenting van periodieke uitkeringen en de vaststelling van de fiscale marktrente. Het is echter geen garantie voor het rendement dat u zelf kunt behalen met uw beleggingen of spaargeld. Als u uw rendement wilt verbeteren, zult u op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden die meer risico, maar ook meer potentieel bieden. U kunt uw winstgevendheid ook vergelijken met verschillende benchmarks of indices om te zien hoe goed u presteert ten opzichte van andere beleggers of vermogensbeheerders. Dit kan u helpen om uw beleggingsstrategie aan te passen of te verbeteren.

Geef een reactie