Je bekijkt nu Vuurwerk Verbod 2023: Wat Mag Niet En Wat Mag Er Nog Wel?

Vuurwerk Verbod 2023: Wat Mag Niet En Wat Mag Er Nog Wel?

Vuurwerk is een traditie die veel mensen graag vieren tijdens de jaarwisseling. Zelf ben ik ook een groot liefhebber van vuurwerk. Om erachter te komen wat nog toegestaan is ben ik voor dit artikel in de regels gedoken. Volgens de overheid brengt vuurwerk ook veel nadelen met zich mee, zoals overlast, schade, letsel en milieuvervuiling. Daarom heeft de overheid besloten om sommige soorten vuurwerk te verbieden vanaf 1 december 2020. Er geldt helaas ook een vuurwerk verbod 2023.

In dit artikel leg ik uit wat het vuurwerkverbod inhoudt, welk vuurwerk nog wel is toegestaan en wat de redenen zijn voor deze maatregel.

Wat is het vuurwerk verbod 2023?

Het vuurwerk verbod 2023 betekent dat consumenten en vuurwerkverkopers niet meer in het bezit mogen zijn van bepaalde vuurwerkproducten. Ook mogen deze producten niet meer worden afgestoken. Het gaat om de volgende soorten vuurwerk:

 • Vuurwerk uit de categorie F3. Dit is zwaarder siervuurwerk dat alleen door professionals mag worden gebruikt. De categorievermelding staat op de vuurwerkverpakking.
 • Knalvuurwerk (zoals rotjes).
 • Knalstrengen (zoals Chinese matten).
 • Losse enkelshotsbuizen (single shots).
 • Losse vuurpijlen.

Deze soorten vuurwerk zijn verboden omdat ze volgens de overheid veel overlast en gevaar veroorzaken. Ze kunnen brandwonden, oogletsel, gehoorschade en zelfs amputaties veroorzaken bij mensen en dieren. Ook kunnen ze branden, ongelukken en vandalisme veroorzaken. Ook zou het bijdragen aan de luchtvervuiling en de hoeveelheid afval.

Vuurwerk verbod 2023: Wat mag er nog wel?

Tijdens de jaarwisseling van 2023-2024 mag u nog wel vuurwerk afsteken dat minder overlast en gevaar oplevert. Dit zijn vooral soorten siervuurwerk die minder hard knallen en minder hoog of ver vliegen. Het gaat om de volgende soorten vuurwerk:

 • Vuurwerk uit de categorie F1. Dit is licht siervuurwerk dat het hele jaar door mag worden verkocht en afgestoken. Denk aan sterretjes, knalerwten, ijsfonteinen en trektouwtjes.
 • Vuurwerk uit de categorie F2. Dit is siervuurwerk dat alleen tijdens de jaarwisseling mag worden verkocht en afgestoken. Denk aan cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes.

U mag dit vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. U moet zich daarbij ook houden aan de veiligheidsregels, zoals een veiligheidsbril dragen, een aansteeklont gebruiken en voldoende afstand houden.

Waarom is het vuurwerkverbod 2023 ingevoerd?

Het vuurwerkverbod is ingevoerd om verschillende redenen. De belangrijkste redenen zijn:

 • Het verbeteren van de veiligheid en de gezondheid van mensen en dieren. Elk jaar raken honderden mensen gewond door vuurwerk, soms met blijvende gevolgen. Ook hebben veel mensen last van stress, angst of slaapproblemen door het harde geknal. Dieren kunnen in paniek raken of weglopen door het vuurwerk. Het verbieden van het gevaarlijkste vuurwerk moet deze problemen verminderen.
 • Het verminderen van de overlast en de schade voor de samenleving. Vuurwerk zorgt elk jaar voor veel klachten, overlastmeldingen en handhavingsproblemen. Ook veroorzaakt het veel schade aan gebouwen, voertuigen, straatmeubilair en natuur. Het verbieden van het meest overlastgevende vuurwerk moet deze kosten verlagen.
 • Het beschermen van het milieu en het klimaat. Vuurwerk zorgt voor veel luchtvervuiling, vooral door fijnstof, zware metalen en andere schadelijke stoffen. Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Ook draagt vuurwerk bij aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Het verbieden van het meest vervuilende vuurwerk moet deze impact verminderen.

Handhaving vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod wordt gehandhaafd door de politie, de gemeente en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij controleren of vuurwerkverkopers en consumenten zich aan de regels houden.

Als u verboden vuurwerk in uw bezit heeft of afsteekt, kunt u een boete of een taakstraf krijgen. Ook kunt u een strafblad krijgen, wat gevolgen kan hebben voor uw toekomst. Als u illegaal vuurwerk in uw bezit heeft of afsteekt, kunt u zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Wat zijn de alternatieven voor vuurwerk?

Hoe vervelend het ook is om geen echt vuurwerk te mogen afsteken, het zijn eenmaal de nieuwe regels.

Als u geen vuurwerk meer wilt of mag afsteken, zijn er andere manieren om de jaarwisseling te vieren. U kunt bijvoorbeeld:

 • Een lasershow, een lichtshow of een droneshow bekijken of organiseren. Deze shows zijn spectaculair, veilig en milieuvriendelijk. U kunt ze online volgen of zelf een vergunning aanvragen bij uw gemeente om ze te organiseren.
 • Een wensballon oplaten. Een wensballon is een lampion met een open vlam die onder de ballon hangt. Door de warmte in de lucht stijgt de ballon. U kunt een wens doen als u de ballon oplaat. De brandweer raadt het gebruik van wensballonnen af, omdat ze gevaarlijk en verboden kunnen zijn. Neem daarom contact op met uw gemeente of wensballonnen zijn toegestaan en houd u aan de regels en tips van de brandweer voor wensballonnen.
 • Carbidschieten. Carbidschieten (video) is het laten ontploffen van een gasmengsel in een metalen melkbus. Dit zorgt voor een harde knal en een vuurbal. Carbidschieten is niet altijd toegestaan en kan gevaarlijk zijn. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten mag en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht.

Conclusie

Het vuurwerkverbod 2023 is een maatregel die sommige soorten vuurwerk verbiedt om de veiligheid, de gezondheid, de overlast, de schade, het milieu en het klimaat te verbeteren. Het verbod geldt voor vuurwerk uit categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, losse enkelshotsbuizen en losse vuurpijlen. U mag nog wel lichter siervuurwerk afsteken uit categorie F1 en F2.

U moet zich wel aan de regels houden en alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Als u zich niet aan het verbod houdt, kunt u een boete, een taakstraf, een strafblad of zelfs een gevangenisstraf krijgen. Er zijn ook andere manieren om de jaarwisseling te vieren, zoals lasershows, lichtshows, droneshows, wensballonnen of carbidschieten.

Geef een reactie