Je bekijkt nu Wanneer Recht Op WW: Antwoord Op Uw Vragen

Wanneer Recht Op WW: Antwoord Op Uw Vragen

Als u werkloos wordt, kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit is een tijdelijke uitkering die uw inkomen aanvult als u geen of minder werk heeft. Maar niet iedereen die werkloos wordt, heeft recht op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om deze uitkering te krijgen. In dit artikel leggen we uit wat deze voorwaarden zijn, hoe lang de WW-uitkering duurt en hoe u deze kunt aanvragen.

Wanneer recht op ww: De wekeneis

De eerste voorwaarde om recht te hebben op een WW-uitkering is dat u voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit betekent dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, minstens 26 weken heeft gewerkt. Een week is van maandag tot en met zondag. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkte, of dat u meerdere banen had. Als u in een week minimaal één uur heeft gewerkt, telt deze week mee voor de wekeneis.

Er zijn een paar situaties waarin de wekeneis anders wordt toegepast. Bijvoorbeeld als u in de laatste 36 weken ziek was, zwangerschaps- of bevallingsverlof had, of onbetaald verlof opnam. Of als u als zelfstandige werkte. In deze gevallen kan het zijn dat uw werkloosheidsperiode wordt verschoven of dat er andere weken worden meegeteld voor de wekeneis.

Wanneer recht op WW: De jareneis

Als u voldoet aan de wekeneis, heeft u recht op een basis-WW-uitkering van drie maanden. Als u langer recht wilt hebben op een WW-uitkering, moet u ook voldoen aan de jareneis. Dit betekent dat u in de laatste vijf jaar voordat u werkloos werd, ten minste vier jaar moet hebben gewerkt. Ook hier geldt dat het niet uitmaakt of u fulltime of parttime werkte, of dat u meerdere banen had. Als u in een kalenderjaar minimaal 208 uur heeft gewerkt, telt dit jaar mee voor de jareneis.

De jareneis bepaalt hoe lang uw verlengde WW-uitkering duurt. Voor elk jaar dat u heeft gewerkt bovenop de vier jaar die nodig zijn voor de jareneis, krijgt u één maand extra WW-uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Wanneer recht op WW: De overige voorwaarden

Naast de wekeneis en de jareneis zijn er nog een paar andere voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werknemer bent en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Dit betekent dat u actief naar werk zoekt en ingaat op passende vacatures.
  • U verliest minimaal vijf uur per week van uw arbeidsuren en heeft geen recht op loon over die uren. Als u gemiddeld minder dan tien uur per week werkte, moet u minimaal de helft van uw uren en loon verliezen.

WW-uitkering aanvragen

Als u denkt dat u recht heeft op een WW-uitkering, kunt u deze aanvragen bij het UWV. U moet dit doen binnen één week nadat uw arbeidsovereenkomst is afgelopen of nadat uw werkgever uw loon heeft stopgezet.

U heeft hiervoor een aantal gegevens nodig, zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw DigiD, uw bankrekeningnummer en uw laatste loonstrook.

Het UWV beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen vier weken een beslissing. Als u recht heeft op een WW-uitkering, krijgt u ook te horen hoe hoog uw uitkering is en hoe lang deze duurt.

De WW-uitkering bedraagt 75% van uw dagloon in de eerste twee maanden en 70% daarna. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Er geldt wel een maximumdagloon van € 264,57 (in 2023).

Als u een WW-uitkering ontvangt, moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet u elke maand een formulier invullen waarin u uw inkomsten en sollicitatieactiviteiten doorgeeft. Ook moet u wijzigingen in uw situatie, zoals een nieuwe baan of een verhuizing, zo snel mogelijk doorgeven aan het UWV. Als u zich niet aan de verplichtingen houdt, kan het UWV uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wanneer recht op WW: Voorbeelden

Om het wat duidelijker te maken, geven we hier een paar voorbeelden van mensen die wel of geen recht hebben op een WW-uitkering.

  • Jan werkte de afgelopen vier jaar fulltime als administratief medewerker bij een bedrijf dat failliet ging. Hij heeft in de laatste 36 weken elke week gewerkt. Hij voldoet aan de wekeneis en de jareneis. Hij heeft recht op een WW-uitkering van 15 maanden (drie maanden basis-WW plus 12 maanden verlengde WW).
  • Lisa werkte de afgelopen twee jaar parttime als verkoopster bij een kledingwinkel. Ze had een contract voor 20 uur per week, maar werkte vaak meer uren. Ze werd ontslagen omdat er te weinig werk was. Ze heeft in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt. Ze voldoet aan de wekeneis, maar niet aan de jareneis. Ze heeft recht op een WW-uitkering van drie maanden.
  • Mark werkte de afgelopen zes jaar fulltime als leraar op een middelbare school. Hij nam zelf ontslag omdat hij het niet meer naar zijn zin had. Hij heeft in de laatste 36 weken elke week gewerkt. Hij voldoet aan de wekeneis en de jareneis. Maar omdat hij zelf ontslag heeft genomen, heeft hij geen recht op een WW-uitkering.
  • Sara werkte de afgelopen drie jaar als zelfstandige in de horeca. Door de coronacrisis moest ze haar zaak sluiten. Ze heeft in de laatste 36 weken geen weken gewerkt als werknemer. Ze voldoet niet aan de wekeneis en ook niet aan de jareneis. Ze heeft geen recht op een WW-uitkering.

Conclusie

Een WW-uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor mensen die werkloos worden. Om recht te hebben op een WW-uitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn de wekeneis en de jareneis, die bepalen hoe lang uw uitkering duurt. Daarnaast moet u verzekerd zijn voor werkloosheid, niet door uw eigen schuld werkloos zijn geworden en direct beschikbaar zijn voor betaald werk. U kunt een WW-uitkering aanvragen bij het UWV en u moet zich houden aan de verplichtingen die daarbij horen.

Geef een reactie