Je bekijkt nu Werkkapitaal Berekenen

Werkkapitaal Berekenen

Als ondernemer wilt u natuurlijk weten hoe het financieel met uw bedrijf gaat. U kijkt misschien naar uw omzet, uw winst of uw kasstroom. Maar er is nog een belangrijk kengetal dat u niet mag vergeten: uw werkkapitaal. Dit is het geld dat u nodig heeft om uw dagelijkse bedrijfsvoering te financieren. Het werkkapitaal geeft aan of u voldoende liquiditeit heeft om uw kortlopende schulden te betalen en te investeren in groei. Maar wat is werkkapitaal precies, werkkapitaal berekenen en hoe kunt u het verbeteren? In dit artikel leg ik het u uit.

Wat is het werkkapitaal

Het netto werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden op de balans. De vlottende activa zijn de bezittingen die binnen een jaar in geld kunnen worden omgezet, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen. De kortlopende schulden zijn de schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals crediteuren, belastingen en rente.

Het netto werkkapitaal geeft aan hoeveel financiële ruimte een onderneming heeft om haar dagelijkse bedrijfsvoering te financieren. Een positief netto werkkapitaal betekent dat de onderneming meer vlottende activa heeft dan kortlopende schulden. Dit betekent dat de onderneming voldoende liquiditeit heeft om haar verplichtingen te voldoen en te investeren in groei. Een negatief netto werkkapitaal betekent dat de onderneming meer kortlopende schulden heeft dan vlottende activa. Dit betekent dat de onderneming moeite heeft om haar verplichtingen te voldoen en risico loopt op liquiditeitsproblemen.

Werkkapitaal berekenen

Het netto werkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule2:

Netto werkkapitaal=Vlottende activa−Kortlopende schulden

Om het netto werkkapitaal te berekenen, moet u eerst de waarde van de vlottende activa en de kortlopende schulden bepalen. Deze waarden kunt u vinden op de balans van uw onderneming.

De vlottende activa bestaan uit:

  • Voorraden: de goederen die u produceert of inkoopt om te verkopen.
  • Debiteuren: de vorderingen die u heeft op uw klanten voor geleverde goederen of diensten.
  • Liquide middelen: het geld dat u op uw bankrekening of in kas heeft.

De kortlopende schulden bestaan uit:

  • Crediteuren: de schulden die u heeft aan uw leveranciers voor geleverde goederen of diensten.
  • Overige kortlopende schulden: andere schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals belastingen, salarissen, rente en aflossingen.

Werkkapitaal berekenen: Voorbeeld

Stel dat u een bakkerij heeft en dat uw balans er als volgt uitziet:

ActivaPassiva
Vaste activa€ 100.000
Vlottende activa
Voorraden€ 20.000
Debiteuren€ 8.000
Liquide middelen€ 3.000
Totaal€ 131.000

Om uw netto werkkapitaal te berekenen, moet u eerst uw vlottende activa en uw kortlopende schulden optellen. Dit doet u als volgt:

Vlottende activa = Voorraden + Debiteuren + Liquide middelen

Vlottende activa = € 20.000 + € 8.000 + € 3.000

Vlottende activa = € 31.000

Kortlopende schulden = Crediteuren + Overige kortlopende schulden

Kortlopende schulden = € 45.000 + € 35.000

Kortlopende schulden = € 80.000

Nu u zowel uw vlottende activa als uw kortlopende schulden heeft, kunt u uw netto werkkapitaal berekenen. Dit doet u door uw kortlopende schulden af te trekken van uw vlottende activa. Het voorbeeld met de bovenstaande formule ziet er als volgt uit:

Netto werkkapitaal = Vlottende activa – Kortlopende schulden

Netto werkkapitaal = € 31.000 – € 80.000

Netto werkkapitaal = – € 49.000

In dit voorbeeld heeft uw bakkerij dus een negatief netto werkkapitaal van € 49.000. Dit betekent dat u meer kortlopende schulden heeft dan vlottende activa. Dit betekent dat u moeite heeft om uw verplichtingen te voldoen en risico loopt op liquiditeitsproblemen.

Hoe kunt u het werkkapitaal verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om het werkkapitaal te verbeteren. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Verminder uw voorraad: houd niet meer voorraad aan dan nodig is om aan de vraag te voldoen. Te veel voorraad kost geld, ruimte en kan verouderen of bederven. Probeer uw voorraad zo efficiënt mogelijk te beheren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een voorraadbeheersysteem, een just-in-time levering of een minimale bestelhoeveelheid.
  • Versnel uw debiteuren: probeer uw klanten zo snel mogelijk te laten betalen. Te lang wachten met het innen van vorderingen vermindert uw liquiditeit en kan leiden tot wanbetaling. Probeer uw debiteuren zo goed mogelijk te beheren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een debiteurenbeheersysteem, een kredietbeleid, een betalingskorting of een incassobureau.
  • Vertraag uw crediteuren: probeer uw leveranciers zo laat mogelijk te betalen. Te snel betalen vermindert uw liquiditeit en kan leiden tot onnodige rentekosten. Probeer uw crediteuren zo goed mogelijk te beheren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een crediteurenbeheersysteem, een betalingsuitstel, een leverancierskrediet of een onderhandeling.
  • Zoek naar externe financiering: als u niet voldoende werkkapitaal kunt genereren uit uw eigen bedrijf, kunt u op zoek gaan naar externe financiering. Er zijn verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal beschikbaar, zoals een rekening-courantkrediet, crowdfunding, factoring of debiteurenfinanciering. Let wel op de kosten en voorwaarden van deze financieringsvormen.

Conclusie

Het netto werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden op de balans. Het netto werkkapitaal geeft aan hoeveel financiële ruimte een onderneming heeft om haar dagelijkse bedrijfsvoering te financieren.

Een positief netto werkkapitaal betekent dat de onderneming meer vlottende activa heeft dan kortlopende schulden. Dit betekent dat de onderneming voldoende liquiditeit heeft om haar verplichtingen te voldoen en te investeren in groei.

Een negatief netto werkkapitaal betekent dat de onderneming meer kortlopende schulden heeft dan vlottende activa. Dit betekent dat de onderneming moeite heeft om haar verplichtingen te voldoen en risico loopt op liquiditeitsproblemen.

Het netto werkkapitaal kan worden berekend aan de hand van de volgende formule:

Netto werkkapitaal=Vlottende activa−Kortlopende schulden

Om het netto werkkapitaal te berekenen, moet u eerst de waarde van de vlottende activa en de kortlopende schulden bepalen. Deze waarden kunt u vinden op de balans van uw onderneming.

Geef een reactie