Je bekijkt nu WWFT Check: Wat U Moet Weten

WWFT Check: Wat U Moet Weten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die tot doel heeft om te voorkomen dat criminele gelden worden gebruikt voor illegale doeleinden, zoals witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft verplicht bepaalde instellingen en personen om een cliëntenonderzoek te doen naar hun klanten en om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Een wwft check is een controle die u moet uitvoeren om aan deze verplichtingen te voldoen.

Wie moet een wwft check doen?

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Bijvoorbeeld:

 • banken;
 • makelaars;
 • notarissen;
 • belastingadviseurs;
 • advocaten;
 • mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen.

Hoe doet u een wwft check?

Een wwft check bestaat uit twee onderdelen: een cliëntenonderzoek en een melding van ongebruikelijke transacties.

Cliëntenonderzoek

Een cliëntenonderzoek houdt in dat u de identiteit van uw klant en de eventuele vertegenwoordigers vaststelt en controleert. Ook moet u nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) is van de klant of de transactie. Een UBO is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of zeggenschap heeft in een organisatie. Verder moet u het doel en de aard van de zakelijke relatie of de transactie bepalen en het risico op witwassen of terrorismefinanciering inschatten.

U moet ook controleren of de klant of de UBO een politiek prominent persoon (PEP) is of hier banden mee heeft. Een PEP is iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een staatshoofd, een minister of een rechter. Tot slot moet u uw klant blijven monitoren en eventuele wijzigingen in het cliëntendossier bijhouden.

Melding van ongebruikelijke transacties

Een melding van ongebruikelijke transacties houdt in dat u transacties die voldoen aan bepaalde indicatoren doorgeeft aan de FIU-Nederland. Dit zijn transacties die afwijken van het normale patroon of die een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering hebben. Bijvoorbeeld:

 • transacties met contant geld boven een bepaald bedrag;
 • transacties met landen die op een risicolijst staan;
 • transacties waarbij de identiteit van de klant onduidelijk is;
 • transacties waarbij sprake is van een ongebruikelijke constructie of verdeling.

De FIU-Nederland beoordeelt of een transactie inderdaad verdacht is en kan dit vervolgens doorgeven aan een opsporingsdienst.

Waarom is een wwft check belangrijk?

Een wwft check is belangrijk omdat u hiermee kunt bijdragen aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit zijn ernstige misdrijven die de integriteit van het financiële stelsel ondermijnen en de veiligheid en stabiliteit van de samenleving bedreigen. Door een wwft check te doen kunt u voorkomen dat u betrokken raakt bij illegale activiteiten of dat u uw reputatie of die van uw organisatie schaadt. Bovendien kunt u zo voldoen aan uw wettelijke verplichtingen en eventuele sancties of boetes voorkomen.

Hoe kunt u een wwft check makkelijker maken?

Een wwft check kan een tijdrovende en complexe taak zijn. Gelukkig zijn er hulpmiddelen die u kunnen helpen om een wwft check sneller en eenvoudiger uit te voeren. Bijvoorbeeld:

 • U kunt gebruikmaken van databronnen die u betrouwbare en actuele informatie geven over uw klanten, hun UBO’s, hun PEP-status en hun sanctielijsten. Een voorbeeld hiervan is Company.info, een dataleverancier van bedrijfsinformatie die u inzicht geeft in de risico’s en kansen van bedrijven en sectoren.
 • U kunt gebruikmaken van software die u ondersteunt bij het uitvoeren en documenteren van uw cliëntenonderzoek. Een voorbeeld hiervan is Visma, een softwarebedrijf dat oplossingen biedt voor de Wwft, zoals het controleren van identiteitsbewijzen, het opvragen van UBO-verklaringen en het genereren van rapportages.

Conclusie

Een wwft check is een controle die u moet uitvoeren als u onder de Wwft valt. Dit betekent dat u een cliëntenonderzoek moet doen naar uw klanten en hun UBO’s, en dat u ongebruikelijke transacties moet melden bij de FIU-Nederland. Zo’n check is belangrijk om te voorkomen dat u betrokken raakt bij witwassen of terrorismefinanciering, en om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Een wwft check kan makkelijker worden gemaakt door gebruik te maken van hulpmiddelen zoals databronnen, software of online platforms. Zo kunt u efficiënter en effectiever werken aan de integriteit van uw organisatie en de samenleving.

Geef een reactie