Je bekijkt nu Zorgtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Zorgtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Bent u benieuwd of u in 2024 nog recht heeft op zorgtoeslag? En zo ja, hoeveel u kunt krijgen en hoe u het kunt aanvragen, wijzigen of stopzetten? In dit artikel leggen wij u alles uit wat u moet weten over de zorgtoeslag 2024. U leest onder andere wat er verandert ten opzichte van 2023, welke voorwaarden er gelden, hoe u de zorgtoeslag kunt berekenen en controleren.

Zorgtoeslag 2024 veranderingen

De zorgtoeslag voor het jaar 2024 wordt niet verhoogd en blijft maximaal € 154 per maand als u alleenstaand bent of € 265 per maand als u een toeslagpartner heeft. Dit betekent dat de zorgtoeslag in 2024 gelijk blijft aan die van 2023. 

In 2023 werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd om het verlies van koopkracht te dempen. Deze verhoging vervalt in 2024, waardoor de zorgtoeslag door de hoge inflatie eigenlijk daalt ten opzichte van 2023. 

Een alleenstaande ontvangt in 2024 maximaal € 27 per maand minder dan in 2023, en een gezin maximaal € 34 per maand minder.

Voorwaarden zorgtoeslag 2024

Om zorgtoeslag te kunnen krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Zorgtoeslag 2024 berekenen

Het inkomen en het vermogen zijn de belangrijkste factoren die bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel u krijgt. Hoe lager uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw zorgtoeslag. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe lager uw zorgtoeslag. Als uw inkomen of vermogen boven een bepaalde grens komt, heeft u helemaal geen recht meer op zorgtoeslag.

De inkomens- en vermogensgrenzen voor zorgtoeslag in 2024 zijn als volg:

SituatieMaximaal inkomenMaximaal vermogen
Alleenstaand€ 38.520€ 127.582
Met toeslagpartner€ 48.224€ 161.329

Een toeslagpartner is iemand met wie u samenwoont en die invloed heeft op uw recht op toeslagen. Dit kan bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerde partner, medebewoner of kind zijn. Op deze pagina kunt u bepalen of u een toeslagpartner heeft.

Zorgtoeslag aanvragen: hoe doet u dat?

Als u denkt dat u recht heeft op zorgtoeslag, kunt u deze aanvragen via de website van de Belastingdienst. U heeft hiervoor een DigiD nodig. U kunt ook iemand machtigen om namens u zorgtoeslag aan te vragen.

U kunt zorgtoeslag aanvragen voor het lopende jaar en voor het voorgaande jaar. Voor 2024 kunt u dus zorgtoeslag aanvragen vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Om zorgtoeslag aan te vragen, moet u een aantal gegevens invullen, zoals uw persoonlijke gegevens, uw inkomen, uw vermogen, uw zorgverzekering en uw bankrekeningnummer. U kunt ook een schatting maken van uw inkomen en vermogen voor het hele jaar. Als u een toeslagpartner heeft, moet u ook zijn of haar gegevens invullen.

Als u zorgtoeslag aanvraagt, krijgt u binnen enkele weken een bericht van de Belastingdienst. Hierin staat of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel u krijgt. Dit is een voorlopige berekening, die gebaseerd is op de gegevens die u heeft ingevuld. De definitieve berekening krijgt u pas nadat het jaar is afgelopen en de Belastingdienst uw werkelijke inkomen en vermogen heeft gecontroleerd.

Zorgtoeslag stopzetten of wijzigen

Als u zorgtoeslag krijgt, is het belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit kunt u doen via de website van de Belastingdienst met uw DigiD. U kunt ook iemand machtigen om namens u wijzigingen door te geven.

Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw zorgtoeslag zijn bijvoorbeeld:

 • Uw inkomen of vermogen verandert.
 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of uit elkaar.
 • U krijgt een kind of uw kind gaat uit huis.
 • U verhuist naar een ander adres.
 • U verandert van zorgverzekering of zorgverzekeraar.
 • U wordt geen Nederlander meer of verliest uw verblijfsvergunning.
 • U gaat naar het buitenland verhuizen of komt naar Nederland.

Als u wijzigingen doorgeeft, krijgt u binnen enkele weken een nieuw bericht van de Belastingdienst. Hierin staat of uw zorgtoeslag verandert en hoeveel u krijgt. Dit is weer een voorlopige berekening, die gebaseerd is op de nieuwe gegevens die u heeft ingevuld.

Het is belangrijk dat u wijzigingen op tijd doorgeeft, want anders loopt u het risico dat u te veel of te weinig zorgtoeslag krijgt. Als u te veel zorgtoeslag krijgt, moet u dit later terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u te weinig zorgtoeslag krijgt, loopt u geld mis waar u recht op heeft.

Als u geen recht meer heeft op zorgtoeslag, moet u deze stopzetten. Dit kunt u ook doen via de website van de Belastingdienst met uw DigiD. U kunt ook iemand machtigen om namens u zorgtoeslag stop te zetten.

U moet uw zorgtoeslag stopzetten als:

 • Uw inkomen of vermogen te hoog wordt.
 • U geen Nederlandse zorgverzekering meer heeft.
 • U geen Nederlander meer bent of geen geldige verblijfsvergunning meer heeft.
 • U naar het buitenland verhuist of komt te overlijden.

Als u uw zorgtoeslag stopzet, krijgt u binnen enkele weken een bericht van de Belastingdienst. Hierin staat tot wanneer u recht had op zorgtoeslag en hoeveel u nog krijgt of moet terugbetalen.

Zorgtoeslag ontvangen: wanneer en hoe krijgt u het?

Als u recht heeft op zorgtoeslag, krijgt u deze elke maand uitbetaald door de Belastingdienst. De zorgtoeslag wordt meestal rond de 20e van de maand overgemaakt naar uw bankrekening. De eerste keer dat u zorgtoeslag krijgt, kan het iets langer duren voordat het geld op uw rekening staat.

De zorgtoeslag die u elke maand krijgt, is een voorschot op het bedrag waar u recht op heeft voor het hele jaar. Dit voorschot is gebaseerd op de gegevens die u heeft ingevuld bij het aanvragen of wij

Zorgtoeslag controleren: hoe weet u of u het juiste bedrag krijgt?

Aan het einde van het jaar, nadat u uw belastingaangifte heeft gedaan, krijgt u een definitieve berekening van de Belastingdienst. Hierin staat hoeveel zorgtoeslag u daadwerkelijk had moeten krijgen voor het hele jaar. Dit bedrag kan afwijken van het voorschot dat u elke maand heeft gekregen.

Als u te veel zorgtoeslag heeft gekregen, moet u het verschil terugbetalen aan de Belastingdienst. U krijgt hiervoor een brief met een acceptgiro of een betalingsverzoek. U kunt ook zelf het bedrag overmaken naar de rekening van de Belastingdienst. U moet het bedrag binnen zes weken terugbetalen, tenzij u een betalingsregeling aanvraagt.

Als u te weinig zorgtoeslag heeft gekregen, krijgt u het verschil alsnog uitbetaald door de Belastingdienst. U krijgt hiervoor een brief met een specificatie van het bedrag. U hoeft niets te doen om het geld te ontvangen. Het wordt automatisch overgemaakt naar uw bankrekening.

Als u het niet eens bent met de definitieve berekening, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. U moet dit doen binnen zes weken na de datum van de brief. U kunt uw bezwaar schriftelijk of digitaal indienen. U moet in uw bezwaar aangeven waarom u het niet eens bent met de berekening en welke bewijsstukken u heeft om uw standpunt te onderbouwen.

Zorgtoeslag 2024: Samenvatting

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de kosten van uw zorgverzekering te verlagen. U kunt zorgtoeslag krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals uw leeftijd, uw inkomen, uw vermogen en uw nationaliteit.

De zorgtoeslag voor 2024 wordt niet verhoogd en blijft maximaal € 154 per maand als u alleenstaand bent of € 265 per maand als u een toeslagpartner heeft. Dit betekent dat de zorgtoeslag in 2024 gelijk blijft aan die van 2023, maar in feite daalt ten opzichte van 2023 omdat de eenmalige verhoging van 2023 vervalt.

Geef een reactie