1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze blog over belastingrecht, advies en tips, en uitleg over wetgeving en regelgeving (hierna: “de Blog”). Door de Blog te bezoeken en/of te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheid
  • De informatie op de Blog is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist en actueel is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Blog.
 3. Intellectuele eigendom
  • Alle teksten, afbeeldingen en andere content op de Blog zijn eigendom van de eigenaar van de Blog, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om deze content zonder toestemming te kopiëren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
 4. Links naar andere websites
  • Op de Blog kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
 5. Wijzigingen
  • Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze pagina te raadplegen.
 6. Toepasselijk recht
  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 7. Geschillen
  • Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.