Hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift tegen tegen een verzuimboete omzetbelasting. Deze voorbeeldbrief kunt u natuurlijk aanpassen voor uw eigen situatie.


[Bedrijfsnaam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode en plaatsnaam]

Belastingdienst
Kantoor [plaatsnaam kantoor]
Afdeling Omzetbelasting
[Postbusnummer] [Postcode en plaatsnaam]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: Bezwaar tegen verzuimboete omzetbelasting

Hierbij dien ik namens mijn bedrijf bezwaar in tegen de verzuimboete omzetbelasting die ons is opgelegd over het tijdvak [kwartaal, jaar]. Graag wil ik uitleggen waarom ik van mening ben dat deze boete onterecht is.

Allereerst wil ik benadrukken dat wij ons als bedrijf te allen tijde aan onze fiscale verplichtingen hebben gehouden. Wij hebben echter te maken gehad met onvoorziene omstandigheden waardoor wij niet tijdig onze omzetbelasting hebben kunnen indienen. Dit betekent niet dat wij bewust in gebreke zijn gebleven, maar dat we simpelweg niet in staat waren om tijdig aan onze verplichtingen te voldoen.

Om meer specifiek te zijn, hebben wij te maken gehad met een plotselinge en ernstige ziekenhuisopname van een van onze belangrijkste werknemers. Dit heeft geleid tot een onverwacht hoge werkdruk voor de overige werknemers, waardoor het indienen van de omzetbelasting op tijd niet mogelijk was. Ondanks dat wij alles in het werk hebben gesteld om dit probleem op te lossen en de omzetbelasting alsnog zo snel mogelijk in te dienen, hebben wij de deadline niet gehaald.

Ik begrijp dat het indienen van de omzetbelasting op tijd onze verantwoordelijkheid is en dat de belastingdienst zich aan strikte regels moet houden, maar ik hoop dat u begrijpt dat wij deze verzuimboete als oneerlijk en onrechtvaardig beschouwen. Wij hebben namelijk alles gedaan wat in ons vermogen lag om de belasting alsnog zo snel mogelijk te betalen en hebben geen enkel voordeel behaald bij het niet op tijd indienen van de belasting.

Daarom verzoek ik u vriendelijk om de verzuimboete kwijt te schelden en ons bedrijf in de toekomst niet meer te belasten met dergelijke boetes. Wij willen ons als verantwoordelijke onderneming blijven houden aan onze fiscale verplichtingen en hopen op uw begrip in deze situatie.

Hoogachtend,

[Naam en functie]