Hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor een Verzoek Fiscale Eenheid Omzetbelasting. Deze voorbeeldbrief kunt u natuurlijk aanpassen voor uw eigen situatie.


[Bedrijfsnaam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode en plaatsnaam]

Belastingdienst
Kantoor [plaatsnaam kantoor]
Afdeling Omzetbelasting
[Postbusnummer] [Postcode en plaatsnaam]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: Verzoek Fiscale Eenheid Omzetbelasting

Geachte heer/mevrouw,

Namens mijn bedrijf [bedrijfsnaam] wil ik een verzoek indienen voor het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting met [naam van de groepsmaatschappij(en)].

Wij voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 om een fiscale eenheid te vormen. Ik ben van mening dat de ondernemingen financieel, economisch en organisatorisch met elkaar verweven zijn. In de bijlage vindt u alle benodigde informatie en documentatie.

Als ingangsdatum voor de fiscale eenheid geef ik de voorkeur aan [datum ingang]. Ik verzoek u vriendelijk om ons verzoek te honoreren en de benodigde stappen te ondernemen om dit te bewerkstelligen.

Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie]
[Bedrijfsnaam]
[Adresgegevens]
[Telefoonnummer]
[E-mailadres]

Bijlagen:

  • Overzicht van de betrokken ondernemingen en hun contactgegevens
  • Kopieën van inschrijvingsbewijzen bij de Kamer van Koophandel
  • Documentatie die aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is voldaan